เทศบาลเมืองบางแก้ว เทศบาลเมืองบางแก้ว Bangkaew Town Municipality
นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ
นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว
สายด่วน 08-1846-9707
นายบวรวิทย์ พึ่งทอง
ประธานสภาเทศบาลเมืองบางแก้ว
สายด่วน 09-2697-8965
 • 1 ช่องทางการร้องเรียน ( ดู 0 ครั้ง )

วิดีทัศน์แนะนำ

เทศบาลเมืองบางเเก้ว

นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

บริการยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ 24 ชั่วโมง เพื่อทุกท่านได้รับบริการที่ สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง

ครบทุกงานบริการประชาชน
สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชม.

กิจกรรมเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 1 วัดหนามแดง

 • 2 วัดคลองปลัดเปรียง

 • 3 วัดบางแก้ว

 • 1 ทดสอบแนะนำสถานศึกษา

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

แนะนำสถานศึกษา

 • 29 พ.ย. 2564

  สป0023.2/ว4591 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)

 • 29 พ.ย. 2564

  สป0023.3/ว871 ลงวันที่ 29 พฤศ๗ิกายน 2564 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม (เวทีวิชาการเพื่อการจัดการ ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)

 • 29 พ.ย. 2564

  สป0023.3/ว4585 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)

 • 29 พ.ย. 2564

  สป0023.5/777 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำห... (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)

 • 29 พ.ย. 2564

  สป0023.3/ว4587 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิ... (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่า ทม.บางแก้ว ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

มาเป็นเพื่อนกันที่ LINE

เทศบาลเมืองบางเเก้ว

@bangkaew

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
1
คน
icon
วันนี้
102
คน
icon
สัปดาห์นี้
102
คน
icon
เดือนนี้
243
คน
icon
ปีนี้
31160
คน
icon
ทั้งหมด
59780
คน
เทศบาลเมืองบางเเก้ว
Share on Line
Share on Pinterest