เทศบาลเมืองบางแก้ว เทศบาลเมืองบางแก้ว Bangkaew Town Municipality

เทศบาลเมืองบางแก้ว

99 หมู่ 8 ถนนบัวนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : 0-2710-2784-7
โทรสาร : 0-2710-2782 

Email : admin@tambonbangkaew.go.th

ติดต่อสอบถาม เทศบาลเมืองบางเเก้ว

Share on Line
Share on Pinterest