เทศบาลเมืองบางแก้ว เทศบาลเมืองบางแก้ว Bangkaew Town Municipality

วัดหนามแดง

วัดหนามแดง

 

วัดหนามแดง  (Wat Nam Daeng)


               วัดหนามแดง ตั้งอยู่ที่ 21 หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๘๓ โดยมีนายแดง ไม่ทราบนามสกุล เป็นผู้สร้าง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมามาครั้งหลังเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๖ ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 15 ไร่ 2 งาน ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 2 แลง เนื้อที่ 50 ไร่ 2 งาน  มีพระประธานในอุโบสถนามว่า “หลวงพ่อบุญลือ” ปางมารวิชัย 
                โดยจะมีการจัดพิธีตักบาตรเทโวโรหนะในวันออกพรรษา หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า ตักบาตรพระร้อย ขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีไทยโบราณให้อยู่คู่ท้องถิ่นสืบไป 
               การเดินทาง เส้นทาง ถนนหนามแดง-บางพลี ผ่านถนนศรีนครินทร์

 


 

Share on Line
Share on Pinterest