เทศบาลเมืองบางแก้ว เทศบาลเมืองบางแก้ว Bangkaew Town Municipality

วัดคลองปลัดเปรียง

วัดคลองปลัดเปรียง

วัดคลองปลัดเปรียง   (Wat Khlong Palat Priang)


            วัดคลองปลัดเปรียง ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ 12 ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ วัดคลองปลัดเปรียง  ตั้งวัดเมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2526 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2532
            การเดินทาง จากถนนบางนา-ตราด กม.6 เข้าซอย  ประมาณ 800 เมตร  หรือผ่านถนนศรีนครินทร์ เข้าซอยศรีด่าน 22 


 

Share on Line
Share on Pinterest