เทศบาลเมืองบางแก้ว เทศบาลเมืองบางแก้ว Bangkaew Town Municipality

วัดบางแก้ว

วัดบางแก้ว

 

วัดบางแก้ว  (Wat Bang Kaew)


    วัดบางแก้ว ตั้งอยู่ที่ 38 หมู่ที่ 14 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ก่อตั้งเมื่อ 24/08/2535

 


 

Share on Line
Share on Pinterest