เทศบาลเมืองบางแก้ว เทศบาลเมืองบางแก้ว Bangkaew Town Municipality

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมดเขตวันที่ 31 สิงหาคม 2564

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองบางแก้ว

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หมดเขตการชำระ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

โปรดชำระภาษีภายในวันที่กำหนด

จ่ายช้า มีค่าปรับ และเงินเพิ่ม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

กองคลัง เทศบาลเมืองบางแก้ว

☎️ 02 7102784 ต่อ 102

???? 082-7102220

Share on Line
Share on Pinterest