เทศบาลเมืองบางแก้ว เทศบาลเมืองบางแก้ว Bangkaew Town Municipality

กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ หลักสูตร รวมพลังสตรีบางแก้วฝ่าวิกฤติ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ยั่งยืน ภายใต้โครงการวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ หลักสูตร รวมพลังสตรีบางแก้วฝ่าวิกฤติ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ยั่งยืน ภายใต้โครงการวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้

หลักสูตร รวมพลังสตรีบางแก้วฝ่าวิกฤติ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ยั่งยืน

ภายใต้โครงการวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยมีนางพัชรากร กุลรัตนจินดา ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมโครงการ
ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของกลุ่มสตรี และการมอบใบประกาศนียบัตร
สตรีดีเด่น แม่ดีเด่น และครอบครัวดีเด่น
ในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางแก้ว

Share on Line
Share on Pinterest