เทศบาลเมืองบางแก้ว เทศบาลเมืองบางแก้ว Bangkaew Town Municipality

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้าหารือและทำการเซ็นสัญญา เพื่อส่งมอบให้ใช้ที่ดินในเขตทางพิเศษ กาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ก่อสร้างถนนและทางระบายน้ำ บริเวณช่วงถนนหนามแดง-บางพลี ถึง ถนนบางนา-ตราด

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้าหารือและทำการเซ็นสัญญา เพื่อส่งมอบให้ใช้ที่ดินในเขตทางพิเศษ กาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ก่อสร้างถนนและทางระบายน้ำ บริเวณช่วงถนนหนามแดง-บางพลี ถึง ถนนบางนา-ตราด

 

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบางแก้ว

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564

นายวรปรัชญ์ พ้องพงษ์ศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนาและรักษาเขต 2 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้าหารือและทำการเซ็นสัญญากับ
ท่านณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว เพื่อส่งมอบ
ให้ใช้ที่ดินในเขตทางพิเศษ กาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ก่อสร้างถนนและทางระบายน้ำ บริเวณช่วงถนนหนามแดง-บางพลี ถึง ถนนบางนา-ตราด ✅ เพื่อลดปัญหาการจราจรและอำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนในชั่วโมงเร่งด่วน

Share on Line
Share on Pinterest