เทศบาลเมืองบางแก้ว เทศบาลเมืองบางแก้ว Bangkaew Town Municipality

กิจกรรมหลักสูตรการทำหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมหลักสูตรการทำหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

*** กิจกรรมหลักสูตรการทำหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์
ล้างมือ ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
***ในวันที่ 27,28 กุมภาพันธ์ 2563

***ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว และ ห้องประชุมเทศบางเมืองบางแก้ว ชั้น 4

Share on Line
Share on Pinterest