ชื่อ
: นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ
ตำแหน่ง
: นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางแก้ว
081-8469707