ชื่อ
: นายประพาย กลิ่นรุ่ง
ตำแหน่ง
: พนักงานดับเพลิง