ชื่อ
: นายอธิเมศร์ วิทยาจิรสิทธิ์
ตำแหน่ง
: พนักงานดับเพลิง