ชื่อ
: นายไตรภพ ชูบุญราษฎร์
ตำแหน่ง
: พนักงานดับเพลิง