ชื่อ
: นางสาวจริญญา มณีอินทร์
ตำแหน่ง
: คนงานทั่วไป