ชื่อ
: นายวีรยุทธ คำมี
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้