ชื่อ
: นายรุ่งโรจน์ เพชรรักษ์
ตำแหน่ง
: หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและช่อมบำรุง