ชื่อ
: นายทวี สถิรพูนพิพัฒน์
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ