ชื่อ
: นายสุวัฒน์ นันท์ดี
ตำแหน่ง
: ผู้ช่่วยนายช่างไฟฟ้า