ชื่อ
: นายธนวัฒน์ คำมะนาง
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ