ชื่อ
: นายเฉลิมชัย สว่างอารณ์
ตำแหน่ง
: พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา