ชื่อ
: นายคำผ่อน บีงราษฎร์
ตำแหน่ง
: พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา