ชื่อ
: นายไกรวิทย์ อินทร์เทศ
ตำแหน่ง
: คนงานทั่วไป