ชื่อ
: นายพิชัย กันชูระตาสิน
ตำแหน่ง
: คนงานทั่วไป