ชื่อ
: นายอควัฒน์ พิพัฒน์กิจจารักษ์
ตำแหน่ง
: คนงานทั่วไป