ชื่อ
: นายสมภพ ฟักศิริ
ตำแหน่ง
: พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา