ชื่อ
: นายคมสัน กลีบพุฒ
ตำแหน่ง
: พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา