ชื่อ
: นายสมชาย ใจยิ้ม
ตำแหน่ง
: พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา