ชื่อ
: นายกิตติ สินธวนิธิ
ตำแหน่ง
: พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา