ชื่อ
: นายขุนดอน หอมจันทร์
ตำแหน่ง
: พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา