ชื่อ
: นายวุฒิชัย กลางทิม
ตำแหน่ง
: พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา