ชื่อ
: นายมานะชัย น่วมเจียม
ตำแหน่ง
: พนักงานขับรถยนต์