ชื่อ
: นายชาตรี ฟองกระสา
ตำแหน่ง
: พนักงานขับรถยนต์