ชื่อ
: นายอนันต์ จีระวัฒนากิจ
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ