ชื่อ
: นายสมบัติ อินทร์เทศ
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ