ชื่อ
: นายสมชาย สิทธิเลิศ
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ