ชื่อ
: นายสมหวัง หมวกพิมาย
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ