ชื่อ
: นายอนุรักษ์ คุ้มหวานฉ่ำ
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ