ชื่อ
: นายปัญญา กุลปราการ
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ