ชื่อ
: นายณัฐพล แตงเขียว
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ