ชื่อ
: นายศิราวุธ คุ้มจิตร์แจ่ม
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ