ชื่อ
: นายศุภชัย ปิยะวงศ์ลาวัลย์
ตำแหน่ง
: นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ