ชื่อ
: นายสวาท วงศ์สุวรรณ
ตำแหน่ง
: นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย