ชื่อ
: นายธรรมนุ ภารา
ตำแหน่ง
: เลขานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางแก้ว
081-2551982