ชื่อ
: นายธนิสร หลงสลำ
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ