ชื่อ
: นายสัมฤทธิ์ กิติวรรณ
ตำแหน่ง
: พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา