ชื่อ
: นายจรัส แสนละเพ็ง
ตำแหน่ง
: พนักงานดับเพลิง