ชื่อ
: นายฉัตรชัย หิรัญเพิ่ม
ตำแหน่ง
: พนักงานดับเพลิง