ชื่อ
: นายปราโมทย์ ยอดจิตร
ตำแหน่ง
: พนักงานดับเพลิง