ชื่อ
: นายสอนไกร นิสัยค้า
ตำแหน่ง
: พนักงานดับเพลิง