ชื่อ
: นายพิเชษฐ แก้วงาม
ตำแหน่ง
: พนักงานดับเพลิง